Innovációs Központ Regionális Iroda Kaposvár

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00007 azonosítószámú, Innovációs ökoszisztéma fejlesztése Kaposváron című projekt keretében megalakult az Innovációs és Tudástranszfer Iroda, mely az Integrációval 2020. február 1-jétől a projekt sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Innovációs Központjának részeként működik. Az Egyetem és a campusainak földrajzi kiterjedtsége, intézményi struktúrája miatt az Innovációs Központ egy központi és két regionális irodát működtet az alábbiak szerint: 

  • Innovációs Központ (Központi Iroda)
  • Kaposvári Regionális Innovációs Iroda 
  • Gödöllői Regionális Innovációs Iroda

Az Innovációs Központ és Irodáinak szolgáltatásai lefedik az innovációk megvalósításának teljes folyamatát a validációs támogatástól kezdve a piacelemzéseken át, a forrásbevonási lehetőségek feltárásáig.

A Kaposvári Regionális Innovációs Iroda honlapjának célja, hogy naprakész központi információs forrássá váljon a MATE Kaposvári és Keszthelyi Campusának kutatói, hallgatói, meglévő és leendő partnerei és a gazdasági szféra minden tagja számára az egyetemi kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek kapcsán. 

Az iroda tevékenységéről bővebben.

 

Dr. Gyarmati Tünde Anita
régióvezető
Telefonszám: +36 82 505 800/1530 mellék
E-mail: gyarmati.tunde.anita@uni-mate.hu
Iroda: Új Tanügyi épület 206.


Vikárné Szita Nikoletta 
projekt menedzser
Telefonszám: +36 82 505 800/1530 mellék
E-mail: vikarne.szita.nikoletta@uni-mate.hu
Iroda: Új Tanügyi épület 206.