Díjeső az Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Hét díjat hoztak el a MATE Kaposvári Campusának hallgatói a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi és Gazdaságtudományi Szekcióiból. A szakmai zsűri egy második és három harmadik helyezést, valamint további három különdíjat ítélt oda a fiataloknak.   

Az idén megrendezett XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi és Gazdaságtudományi Szekcióiban 11 hallgató képviselte a MATE Kaposvári Campus Gazdaságtudományi Diákkörét. Az alábbi hét fiatal tudományos kutatását díjjal is elismerték.   

Második helyen végezett Végvári Bence a Gazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-fejlesztés tagozatában Munkavállalói attitűdök az automatizációval kapcsolatban című dolgozatával. Konzulense Dr. Szabó-Szentgróti Gábor.

Harmadik helyezést ért el Bizderi Dóra a Gazdaságtudományi Szekció Ágazati gazdaságtan – hatások és változások tagozatában Üzemméret anomáliák az agrártermelésben – Somogy megyei példák alapján című dolgozatával. Konzulense Dr. Csima Ferenc.

Harmadik helyen végzett Csizmadia Adrián a Gazdaságtudományi Szekció Regionális gazdaságtan tagozatában A jövedelemre ható tényezők vizsgálata a Dél-dunántúli régióban című dolgozatával. Konzulense Dr. Bareith Tibor.

Harmadik helyezést ért el Gőbel Rebeka az Agrártudományi Szekció Agrár- és élelmiszermarketing tagozatában Élelmiszerpazarlási szokások vizsgálata kaposvári háztartásokban című dolgozatával. Konzulense Dr. Borbély Csaba.

A zsűri különdíjjal jutalmazta Takács Vivient a Gazdaságtudományi Szekció Pénzügy – pénzügyi intézményrendszer tagozatában Közép-európai befektetési alapok teljesítményének értékelése című dolgozatát. Konzulense Dr. Bareith Tibor.

Különdíjat hozott el Fris Eszter a Gazdaságtudományi Szekció Pénzügy – pénzügyi kultúra és tájékozottság tagozatából A Pénzügyi Tájékozottsági Mutató empirikus tesztelése egy Somogy megyei középfokú oktatási intézményben című dolgozatával. Konzulensei Dr. Gál Veronika Alexandra és Dr. habil Parádi-Dolgos Anett.

A zsűri különdíjjal jutalmazta az Agrártudományi Szekció Agrárgazdaságtani tagozatában Bérces Bence Mire jó egy fás legelő? – Esettanulmányok a Dél-Dunántúlról című dolgozatát. Konzulensei Dr. Csonka Arnold és Dr. Tóth Katalin.

A díjazottakon túl további négy hallgató is bemutathatta prezentációját a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Gazdaságtudományi Szekciójában. 

Horváth Adél a Gazdaságtudományi Szekció Marketing – ügyfél-elégedettség tagozatában A MOL Magyarország társadalmi felelősségvállalásának stratégiai és marketing szempontú vizsgálata című dolgozatát mutatta be. Konzulense Dr. habil Berke Szilárd.

Lévai Petra a Gazdaságtudományi Szekció Emberi erőforrás – munkaerőpiaci gyakorlatok tagozatában Atipikus foglalkoztatás, mint megoldás a munkaerőpiac változásaira című dolgozatával szerepelt. Konzulense Dr. habil Parádi-Dolgos Anett.

Ingula Luca Sára a Gazdaságtudományi Szekció Marketing – fogyasztói magatartás tagozatában Dél-Koreai kozmetikumok elterjedése és fogyasztói megítélése Magyarországon című dolgozatát mutatta be. Konzulensei Dr. Szabó-Szentgróti Eszter és Dr. Szendrő Katalin.

Csonka Nikolett a Gazdaságtudományi Szekció Regionális gazdaságtan tagozatában Településszintű jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálata a Dél-dunántúli régióban című dolgozatával szerepelt. Konzulense Dr. Bareith Tibor. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Kaposvári Campus vezetősége ezúton is köszöni a hallgatók és az oktatók munkáját, az elért eredményekhez pedig szívből gratulál!