Duális képzések

A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.b. pont tartalmazza. Eszerint:

„duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.”

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

A MATE Kaposvári Campus a 2021/2022. tanévre agrár és gazdaságtudományok képzési területen alap- és mesterszakokon is indít duális képzési formában szakokat.
 
A duális alapképzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, a mesterszakon 4 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet pedig a gyakorló helyen. A duális képzés javasolt részletes időtervei az alábbi linkeken érhetők el:

Az agrárképzések időtervei:

A gazdaságtudományi képzések időtervei:

A pontos gyakorlati időszakok és beosztás a hallgatói munkaszerződésben kerül rögzítésre, az egyetemi időbeosztással és a partnerszervezetek igényeivel összhangban.

A hallgatót a munkavégzésért jogszabályban rögzített díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet a képzés teljes ideje alatt.

Ez 2020. évtől a minimálbér 65%-át (104.650 Ft) jelenti havonta.

A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a „normál” nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait.

 

Felvételi eljárás

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2021. évi felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll:

 • állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és
 • vállalati felvételi szakaszból.

A felvételi tájékoztatóban a „hagyományos” alapszakok mellett lábjegyzetben feltüntetésre került, amennyiben az adott alapszak duális formában is indul.

A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az állami felvételi eljárásban benyújtja jelentkezését a duális formában is meghirdetett szakra (felvételi eljárás 1. szakasza).

A jelentkezési határidő: 2021. február 15.

Amennyiben a jelentkező duális szakra szeretne felvételt nyerni, akkor a felsőoktatási intézménybe jelentkezéssel párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szakra hallgatót fogadó partnerszervezettel (egyidejűleg több céghez is lehet jelentkezni). A partnerek közül a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at.

Az Egyetemmel szerződött szervezetek profiljáról, tevékenységéről, elérhetőségeiről stb. az egyetemi honlapon és a vállalati weboldalakon lehet tájékozódni. Az együttműködő szervezetek listája a Partnerszervezetek menüpontban, karok szerinti bontásban találhatók.

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalati felvételi eljárás részletei (időpontja, helye, módja, kapcsolatfelvételi lehetőségek stb.) ugyancsak a partnerszervezet saját honlapján, valamint az egyetemi honlapon érhetők el.

Ezt követően a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítási határidőt megelőzően, de legkésőbb 2021. június 30-ig tájékoztatja a jelentkezőket és az egyetemet a kiválasztás eredményéről.

A jelentkezőnek – a sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárás ismeretében – ideje és lehetősége marad, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a ponthatár megállapítás időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosítsa. A jelentkezési sorrend változtatásának várható időpontja: 2021. július 9.

A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást és nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

A duális partnerszervezeteknek lehetőségük van az állami általános és a pótfelvételi eljárást követően is vállalati pótfelvételi eljárást szervezni. Ezek módját, időpontját és helyszínét a partnerszervezetek tájékoztatói tartalmazzák és/vagy az adott partnerszervezeti kapcsolattartónál lehet érdeklődni.

A 2021/2022. tanév őszi félévében induló duális képzések esetén a hallgatói munkaszerződéseket legkésőbb szeptember 30-ig kell megkötni.

 

Szakok

 • Mezőgazdasági mérnöki BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 40 fő
 • Természetvédelmi mérnöki BSc szak – képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő
 • Állattenyésztő mérnöki MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő

 

 • Kereskedelem és marketing BSc szak – képzési idő 6+1félév. Duális képzésre tervezett létszám a szakon: 3 hallgató
 • Pénzügy és számvitel BSc szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezett maximális létszám a szakon: 17 hallgató
 • Pénzügy MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre tervezett maximális létszám: 15 hallgató
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szak – képzési idő: 4 félév. Duális képzésre maximálisan tervezett létszám: 10 hallgató

 

Partnerszervezetek

Mezőgazdasági mérnöki BSc
Természetvédelmi mérnöki BSc
Állattenyésztő mérnöki MSc
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc

 

Kereskedelem és marketing BSc
Pénzügy és számvitel BSc
Vidékfejlesztési agrármérnök BSc
Pénzügy MSc
Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc

 

Partnerszervezeteink évenkénti bontásban
2015 | 2016 | 2017 | 2018

 

Jelentkezési lehetőség szervezeteknek

Tisztelt Leendő Partnerünk!

A MATE Kaposvári Campus agrár (a) és gazdaságtudományok (gt) képzési területen 2021 szeptemberétől is tervezi duális képzéseinek indítását, az alábbi alap- és mesterszakokon:

 • Mezőgazdasági mérnöki BSc (a)
 • Természetvédelmi mérnöki BSc (a)
 • Pénzügy és számvitel BSc (gt)
 • Kereskedelem és marketing BSc (gt)
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc (a)

 

 • Állattenyésztő mérnöki MSc (a)
 • Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc (a)
 • Pénzügy MSc (gt)
 • Regionális és környezeti gazdaságtan MSc (gt)
 • Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc (a)

Képzéseinkkel kapcsolatos érdeklődését megtisztelőnek tartjuk, amennyiben partnervállalatként szeretne bekapcsolódni hallgatóink gyakorlatorientált képzésébe, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken. Észrevételeikkel, javaslataikkal forduljon hozzánk bizalommal!

Az agrár képzési alap- és mesterszakjai esetében (a Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc kivételével):

Dr. Áprily Szilvia, duális képzési kapcsolattartó
aprily [PONT] szilvia [KUKAC] uni-mate [PONT] hu
+36 82/505-800 (2008 mellék)

A vidékfejlesztési agrármérnöki BSc és MSc, valamint a gazdaságtudományok képzési terület szakjai esetében:
Gazdaságtudományi Kar
Dr. Olsovszkyné Dr. Némedi Andrea duális képzési koordinátor
olsovszkyne [PONT] nemedi [PONT] andrea [KUKAC] uni-mate [PONT] hu
+36 82/505-800 (3005 mellék)

 

Hasznos linkek

http://www.dualisdiploma.hu/
https://www.facebook.com/kaposvaridualiskepzes/
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/dualis_kepzes/hasznos_informaciok
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/dualis_kepzes/A_Felsofoku_Dualis_Kepzes_Feher_Konyve.pdf